Lidské zdroje přes XML - Human Resources XML


Obsah

-

XML

Proč vznikly tyto stránky? Tyto stránky si dělají ambici rozšířit povědomí o veřejných formátech a mechanizmech, které by mohly v budoucnu umožnit snadnou výměnu informací především o lidských zdrojích. Kliknutím na každý nadpis dalšího příspěvku dostanete celý text k dispozici. Více informací o těchto stránkách můžete získat dále.


Úvod do XML  28.2.2002  - Tomáš  Kulhánek

Již nějakou dobu můžeme prezentovat informace různými způsoby, např. prostřednictvím papírového tisku, formou elektronických publikací na CD nebo i na Internetu. Existuje však problém, jak jednoduše prezentovat jedny data více způsoby.


Lidské zdroje  27.3.2002  - Tomáš  Kulhánek

O lidských zdrojích a všech důležitých subjektech, které pracují s informacemi o nich.


Úřady práce  8.1.2003  - Tomáš  Kulhánek

Podíváme se detailně na fungování úřadu práce. Vybral jsem si ÚP v Karviné, který je jednak v místě mého bydliště a také několik mých známých tam pracovalo či stále pracuje. Během návštěv v tamní budově jsem měl možnost se seznámit detailněji s chodem některých oddělení a mluvit s jejich pracovníky.


Návrh moderního systému spolupráce  24.6.2003  - Tomáš  Kulhánek

Existuje celá řada organizací, které se specializují na personalistiku a vyměňují si informace. Problém jejich informačního propojení může řešit následující návrh.